نوشته‌ها

کاربینی حسابداری | آرین سیستم

کاربینی حسابداری + گزارش کار کارورزی کارآموزی حسابداری | accounting

رشته حسابداری را می توان حسابداری گزارشی هم نامید زیرا اساس کار در حسابداری تهیه صورتهای مالی با نرم افزار حسابداری  است که بنا به نیازها مورد استفاده قرار می گیرند. از دلایل بوجود آمدن سیستم حسابداری همان اصل تفکیک شخصیت می باشد که امکان مشارکت در تجارت برای صاحبان سرمایه را ممکن ساخته است و بدین صورت برنامه حسابداری باعث توسعه شده است. کاربینی حسابداری از درس های رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی می باشد که ادامه مطلب …