نوشته‌ها

کتاب حسابرسی 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب حسابرسی ۱ pdf پارسه + جزوه پیام نور

کتاب حسابرسی ۱ ، در سال های اخیر کانون توجه بسیاری از حسابرسی ها و کاربران نرم افزار حسابداری در بخش عمومی با توجه به دگرگونی های اخیر سیستم حسابداری شده است و از آنجایی که صورت های مالی به تنهایی پاسخگوی اطلاعات مورد نیاز مدیران نیست ، ادامه مطلب …