نوشته‌ها

حسابداری صنعتی | آرین سیستم

منابع امتحانی آزمون دانشگاه های رشته حسابداری + ارشد حسابداری

دروس کارشناسی ارشد حسابداری ، امروزه با تغییر کسب و کار ، محیط رقابتی و نرم افزار حسابداری برای ارتباطات بین سازمان ها اهمیت بسیاری یافته است. یکی از جنبه های مهم در ارتباطات سیستم حسابداری ، ارتباطات مالی و حسابداری است که روز به روز در حال پیشرفت و پیچیده شدن است ، در نتیجه دلیل نقش برنامه حسابداری برای حسابداران در جامعه هر روز در حال پررنگ تر شدن است و بر تعداد طرفداران این رشته افزوده می شود. ادامه مطلب …