نوشته‌ها

کتاب مبانی سازمان و مدیریت | آرین سیستم

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت pdf + جزوه سوال

سازمان مجموعه ای متشکل از تعدادی اعضا است که در محیطی از قبل تعیین شده و با اهدافی خاص و مشخص تشکیل می شود. رسیدن سازمان به این اهداف نیازمند مدیریت سازمانی کارامد و موثری است که نیازهای سازمان را بشناسد و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کند که در کتاب مبانی سازمان و مدیریت بیان شده استو استفاده از نرم افزار منابع انسانی شما را در این کار یاری می کند. ادامه مطلب …

کتاب رفتار سازمانی | آرین سیستم

دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز pdf + ترجمه free

از گذشته تا امروز توجه به نیروی انسانی در سازمان های مختلف و کار با نرم افزار منابع انسانی ، همواره مورد توجه واحد مدیریت سازمان بوده است. این توجه و اهمیت هر روز در حال افزایش است به طوری که در کتاب رفتار سازمانی مطرح شده و امروزه نیروهای انسانی مشتری اول سازمان محسوب می شوند. ادامه مطلب …