نوشته‌ها

نرخ مالیات تکلیفی | آرین سیستم

مالیات تکلیفی چیست + نرخ مالیات تکلیفی اجاره | مالیات تکلیفی سال ۹۵

مالیات بخشی از دارایی و درامد افراد جامعه است که برای پرداخت هزینه های عمومی ، با هدف اجرای سیاست مالی و تعیین نرخ مالیات تکلیفی برای تامین منافع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، بر اساس قانون مالیات بر عایدات و توسط واحدهای اجرایی در دولت ، دریافت می شود. ادامه مطلب …