نوشته‌ها

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل | آرین سیستم

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل انفرادی + نحوه محاسبه | مالیات مشاغل

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل پس از کسر معافیت های مقرر در قانون آن باید پرداخت شود. تمامی افرادی که به صورت شخص حقیقی از درآمد بدست آمده از اشتغال به شغل های آزاد به صورت انفرادی یا با مشارکت مدنی کار می کنند ادامه مطلب …