نوشته‌ها

صورتهای مالی شرکتهای بورسی | آرین سیستم

دانلود صورتهای مالی شرکتهای بورسی + عناصر صورتهای مالی نمونه تلفیقی

یکی از راه های مهم برای ارزیابی و مقایسه شرکت ها توسط پژوهشگران مالی ، استفاده از صورت مالی در نرم افزار حسابداری شرکتهای بورسی است. پژوهشگران و تهیه کنندگان صورتهای مالی ، پس از دریافت نمونه صورتهای مالی سیستم حسابداری شرکتها آن را بررسی و تحلیل کرده ادامه مطلب …