نوشته‌ها

صورتهای مالی نمونه | آرین سیستم

دانلود صورتهای مالی نمونه جدید + صورت سود و زیان | حسابرسی صورتهای مالی

تهیه صورتهای مالی نمونه در نرم افزار حسابداری یکی از وظایف اصلی و مهم مدیران مالی و حسابداران محسوب می شود. با توجه به این که در پایان یک دوره مالی تمام رخدادهای مالی و حسابداری در سیستم حسابداری ثبت می شود ، اطلاعات موجود بسیار مفصل و زیاد بوده و مطالعه آن وقت بسیاری از مدیران و حسابداران می گیرد. ادامه مطلب …

صورتهای مالی شرکتهای بورسی | آرین سیستم

دانلود صورتهای مالی شرکتهای بورسی + عناصر صورتهای مالی نمونه تلفیقی

یکی از راه های مهم برای ارزیابی و مقایسه شرکت ها توسط پژوهشگران مالی ، استفاده از صورت مالی در نرم افزار حسابداری شرکتهای بورسی است. پژوهشگران و تهیه کنندگان صورتهای مالی ، پس از دریافت نمونه صورتهای مالی سیستم حسابداری شرکتها آن را بررسی و تحلیل کرده ادامه مطلب …