نوشته‌ها

پدر علم حسابداری | آرین سیستم

پدر علم حسابداری + تاریخچه حسابداری شرکت ها

با توجه به اینکه نقش فعالیت های مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار است ، در عصری که جوامع بشری در حال پیشرفت علمی و اقتصادی می باشد نیاز به دانش حسابداری و نرم افزار حسابداری روز به روز افزایش می یابد. در سال ۱۴۹۴ میلادی شاید زمانی که کشیش ایتالیایی لوکا پاچیولی که در واقع یک ریاضیدان بود و پرد علم حسابداری نام گرفت ، ادامه مطلب …