نوشته‌ها

پورتال بیمه تامین اجتماعی+ثبت نام بیمه تامین اجتماعی | آرین سیستم

پورتال بیمه تامین اجتماعی + ثبت نام بیمه تامین اجتماعی | پورتال سازمانی

پورتال بیمه تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی چند وجهی با طیف وسیعی از مخاطبان روبه رو است و طبق قانون واقع در پرتال سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مکلف به ارائه خدمات متنوعی به حدود ۳۵ میلیون نفر از جامعه زیر پوشش خود می باشد. ادامه مطلب …

سوابق تامین اجتماعی | آرین سیستم

مشاهده سوابق تامین اجتماعی از طریق اینترنت | فیش حقوقی بازنشستگان

سوابق تامین اجتماعی و واژه رفاه با صفت اجتماعی واژه ای است که از تحولات مدرن جهان برگرفته شده است. تامین اجتماعی به صورت ملموس تری با تحولات اقتصادی در ارتباط است و بیشتر از اینکه از تامین اجتماعی به عنوان مفهومی اجتماعی یاد شود به عنوان مفهومی اقتصادی در نظر گرفته می شود. تامین اجتماعی به عنوان زیرمجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست می باشد. ادامه مطلب …