نوشته‌ها

انجمن حسابداران خبره | آرین سیستم

انجمن حسابداران خبره ایران + انجمن حسابداران رسمی | معرفی انجمن ها

انجمن حسابداران خبره ، به عنوان نخستین انجمن حسابداران رسمی ایران است که در روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۱ تاسیس شد. بنیان گذاران انجمن حسابداران خبره ایران ۳۲ تن از جمله آقایان : حسن سجادی نژاد ، محمد مهدی سمیعی ، هوشنگ قزوینی و … بودند. ادامه مطلب …