نوشته‌ها

مالیات ارزش افزوده آرین سیستم

ثبت نام سامانه مالیات ارزش افزوده www tax gov ir + استعلام کد اقتصادی

(VAT(Value Added Tax به معنای مالیات ارزش افزوده ، به مالیات های غیر مستقیمی گفته می شود که خریدار فصلی محصول ، آن را به همراه هزینه های خود محصول یا خدمت پرداخت می کند و فروشنده محصول مجبور است این مالیاتی که دریافت می کند را به دولت پرداخت کند. ادامه مطلب …