نوشته‌ها

محاسبه اضافه کار | آرین سیستم

نحوه محاسبه اضافه کاری طبق قانون کار – فرمول اضافه کاری

یکی از دغدغه های اساسی کارگران و کارکنان گرفتن مرخصی از کارفرمایان خود می باشد و گاهی پیش آمده که افراد برای انجام کار ضروری خود نیاز به مرخصی داشته و کارفرما مخالفت کرده است. بی اطلاعی افراد نسبت به منابع حقوق کار خود خواسته یا ناخواسته باعث تضییح حقوق کارگر یا کارفرما می شود. یکی از پیامدهای جدی این مساله این است که به دلیل عدم آشنایی با قانون کار مرخصی و نحوه محاسبه اضافه کاری در زمان بروز اختلاف افراد نمی توانند از حقوق خود به درستی دفاع کنند. در ادامه با آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت و نحوه محاسبه اضافه کاری طبق قانون کار بیشتر آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب …