نوشته‌ها

آموزش مالیات بر ارزش افزوده + معاملات خرید و فروش فصلی | آرین سیستم

آموزش مالیات بر ارزش افزوده + معاملات خرید و فروش فصلی | www.evat.ir

مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها محسوب می شود. تداوم در دریافت مالیات توسط دولت باعث بهبود برنامه ریزی در امور مختلف کشور خواهد شد. ادامه مطلب …

مالیات ارزش افزوده آرین سیستم

ثبت نام سامانه مالیات ارزش افزوده www tax gov ir + استعلام کد اقتصادی

(VAT(Value Added Tax به معنای مالیات ارزش افزوده ، به مالیات های غیر مستقیمی گفته می شود که خریدار فصلی محصول ، آن را به همراه هزینه های خود محصول یا خدمت پرداخت می کند و فروشنده محصول مجبور است این مالیاتی که دریافت می کند را به دولت پرداخت کند. ادامه مطلب …