نوشته‌ها

کتاب رفتار سازمانی | آرین سیستم

دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز pdf + ترجمه free

از گذشته تا امروز توجه به نیروی انسانی در سازمان های مختلف و کار با نرم افزار منابع انسانی ، همواره مورد توجه واحد مدیریت سازمان بوده است. این توجه و اهمیت هر روز در حال افزایش است به طوری که در کتاب رفتار سازمانی مطرح شده و امروزه نیروهای انسانی مشتری اول سازمان محسوب می شوند. ادامه مطلب …