نوشته‌ها

دریافت حکم کارگزینی آموزش و پرورش | آرین سیستم

دریافت حکم کارگزینی آموزش و پرورش کارمندان رسمی و مستمری بازنشستگی

شغل معلمی در هر جامعه ای یکی از مشاغل مهم و با اهمیت بوده و نقش بسیار زیادی در پیشرفت آن جامعه دارد. معلمان کسانی هستند که وظیفه تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانانی را بر عهده دارند که در آینده ، نقش های مهم و کلیدی را در جامعه به عهده خواهند گرفت. ادامه مطلب …