نوشته‌ها

کتاب مدیریت مالی 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب مدیریت مالی ۱ pdf + جزوه مدیریت مالی

به فرایند استفاده مفید با کتاب مدیریت مالی ۱ و کارامد از منابع مختلف سازمان مانند منابع انسانی و منابع مالی برای برنامه ریزی های نرم افزار حسابداری مختلف ، جمع آوری امکانات مورد نیاز و رهبری و کنترل آن برای رسیدن به اهداف مختلف سازمان ، مدیریت گفته می شود. برای مدیریت شاخه های مختلفی می توان تعریف کرد ، ادامه مطلب …