نوشته‌ها

کتاب تئوری حسابداری 2 | آرین سیستم

دانلود کتاب تئوری حسابداری ۲ pdf + دکتر شباهنگ

همراه با گستردگی و پیچیدگی سیستمهای اطلاع رسانی با پیشرفت سریع فعالیت واحدهای انتفاعی ، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی قابل اعتماد افزایش یافته است که با نرم افزار حسابداری کارها با امنیت و راحت انجام می شوند. یکی از فاکتورهای لازم و مهم برای تهیه صورت های مالی در سیستم حسابداری ، تدوین استانداردهای حسابداری و مهمتر از همه تئوری حسابداری است. تئوری حسابداری ۲ ، مجموعه ای هماهنگ از مفاهیم و اصول عملی از فرضیات قابل آزمون می باشد که ساختار کلی برای پژوهش در ماهیت برنامه حسابداری ایجاد می کند. در کتاب و جزوه تئوری حسابداری ۲ ضمن توضیح مفاهیم ، ادامه مطلب …

تئوری حسابداری 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب تئوری حسابداری ۱ pdf + دکتر شباهنگ

حسابداری به اندازه تمدن بشری قدمت دارد ، علم حسابداری در یک قاب نظری قرار دارد که تئوری حسابداری نام دارد. و شروعی برای استفاده از نرم افزارحسابداری برای شرکت ها است. تئوری حسابداری ۱ واحد پیش نیازی ادامه مطلب …