نوشته‌ها

فرمول انحراف معیار | آرین سیستم

فرمول انحراف معیار +نمونه سوال امار | دانلود جزوه آمار و احتمالات

آمار به مجموعه ای از روش ها ، مفاهیم و قواعدی گفته می شود که برای جمع آوری و دسته بندی اطلاعات مختلف علمی و پژوهشی و فرمول انحراف معیار به کار می رود. با توجه به اهمیت آمار و کاربرد آن در بسیاری از علوم و نرم افزار حسابداری، فراگیری و آموزش آمار و احتمالات برای بسیاری از رشته های دانشگاهی مانند مهندسی ، مدیریت و سیستم حسابداری ضروری است. ادامه مطلب …