نوشته‌ها

کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | آرین سیستم

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی pdf + جزوه

یکی از روش های مهم و اساسی که توسط تحلیل گران سازمان ها استفاده می شود ، استفاده از صورتهای مالی شرکتها در نرم افزار حسابداری است که در کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نیز بیان شده است. تحلیل گران و پژوهشگران در سیستم حسابداری پس از دریافت صورتهای مالی یک شرکت به بررسی ، تحلیل و مقایسه اطلاعات برنامه حسابداری می پردازند. ادامه مطلب …

صورتهای مالی شرکتهای بورسی | آرین سیستم

دانلود صورتهای مالی شرکتهای بورسی + عناصر صورتهای مالی نمونه تلفیقی

یکی از راه های مهم برای ارزیابی و مقایسه شرکت ها توسط پژوهشگران مالی ، استفاده از صورت مالی در نرم افزار حسابداری شرکتهای بورسی است. پژوهشگران و تهیه کنندگان صورتهای مالی ، پس از دریافت نمونه صورتهای مالی سیستم حسابداری شرکتها آن را بررسی و تحلیل کرده ادامه مطلب …