نوشته‌ها

کتاب حسابداری پیشرفته 2 | آرین سیستم

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته ۲ pdf + جزوه حل مسائل

کتاب حسابداری پیشرفته ۲ از کتابهای رشته حسابداری است که دانشجویان حسابداری باید این درس را بگذرانند. هدف درسی از کتاب حسابداری پیشرفته ۲ آشنا شدن دانشجویان حسابداری با نرم افزار حسابداری و شیوه تلفیق حساب های شرکت اصلی و سایر شرکت ها با سیستم حسابداری می باشد. ادامه مطلب …

حسابداری پیشرفته 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته ۱ pdf + جزوه رایگان

حسابداری پیشرفته ۱ سامانه ای است که نرم افزار حسابداری مربوط به عملیات های سازمان های حسابرسی پیشرفته را به منظور تصمیم گیری درست سیستم حسابداری و کنترل برنامه های تصویب شده بودجه بصورت سالیانه و ادامه مطلب …