نوشته‌ها

کتاب فلسفه حسابرسی | آرین سیستم

دانلود کتاب فلسفه حسابرسی pdf + جزوه حساس یگانه

حرفه و شغل و تغییرات پی در پی محیط اجتماعی با روش های ممکن نیاز به تغییر و اصلاح پی در پی روابط با مدیران آن حرفه و دیگر افراد دارد. افراد غیر حرفه ای در پذیرش امکانات حرفه و کار با نرم افزار حسابداری دچار مشکل هستند و کارورزان بدون در نظر گرفتن این مشکل سیستم حسابداری به مدیران خدمات ارائه می دهند. با مطالعه کتاب فلسفه حسابرسی می توانید مشکل مذکور ادامه مطلب …

کتاب حسابرسی 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب حسابرسی ۱ pdf پارسه + جزوه پیام نور

کتاب حسابرسی ۱ ، در سال های اخیر کانون توجه بسیاری از حسابرسی ها و کاربران نرم افزار حسابداری در بخش عمومی با توجه به دگرگونی های اخیر سیستم حسابداری شده است و از آنجایی که صورت های مالی به تنهایی پاسخگوی اطلاعات مورد نیاز مدیران نیست ، ادامه مطلب …