نوشته‌ها

سازمان حسابرسی ایران + جامعه حسابداران رسمی ایران | آرین سیستم

سازمان حسابرسی ایران + جامعه حسابداران رسمی ایران | دهکده حسابداران

به موجب قانون مصوب ۲۱ دی ۱۳۷۲ و اصلاحیه مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۷۲ سازمان حسابداران رسمی جهت استفاده از خدمات حرفه ای ، جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان اصلی ترین انجمن حرفه ای در ایران رسمیت یافت و از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ جامعه حسابداران رسمی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. ادامه مطلب …

حقوق وزارت کار | آرین سیستم

انجمن حسابداران رسمی ایران+معرفی جامعه حسابداران خبره|دهکده حسابداران

انجمن حسابداران رسمی با آدرس WWW.IACPA.IR از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ بر اساس لایحه مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین نظارت بر قابل اعتماد بودن صورت های مالی ، فعالیت خود را آغاز کرد. ادامه مطلب …