نوشته‌ها

اظهارنامه مالیاتی ۹۵ خودرو | آرین سیستم

راهنمای اظهارنامه مالیاتی ۹۵ وسایل نقلیه خودرو وانت بار تاکسی کامیون

اظهارنامه مالیاتی ۹۵ خودرو ، در جامعه کنونی که کشوری پرجمعیت به حساب می آید ، هر خانواده ای را ملزم به داشتن حداقل یک وسیله نقلیه برای کسب درآمد ، آسودگی یا هر دلیل دیگری کرده است و در نتیجه باعث افزایش عبور و مرور در جاده ها و آزادراهها شده است. ادامه مطلب …

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۹۴ | آرین سیستم

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۹۶ + دانلود فرم pdf

اظهارنامه یک فرم خام و استاندارد مورد تأیید سازمان امور مالیاتی و به عبارت دیگر همان اظهارنامه مالیاتی است که گزارش مالی سازمان طی یک سال را ارائه می کند.
با توجه به آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که به ترتیب تا پایان ۳۱ خرداد و ۳۱ تیر است ، ادامه مطلب …