نوشته‌ها

استاندارد حسابداری شماره 1 | آرین سیستم

استاندارد حسابداری شماره ۱ pdf استاندارد شماره ۹

استانداردهای حسابداری بر طبق تئوری های گزارش مالی تنظیم شده اند. این تئوری ها توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ می شوند و به مجموعه استانداردها ضمیمه می گردند. حوزه استفاده از استانداردهای حسابداری صورت های مالی است که برای ارائه اطلاعات درباره کارکرد مالی بخش ها برای تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود. در این مقاله به بیان استاندارد حسابداری شماره ۱ و ادامه مطلب …