کتاب فلسفه حسابرسی | آرین سیستم

دانلود کتاب فلسفه حسابرسی pdf + جزوه حساس یگانه

حرفه و شغل و تغییرات پی در پی محیط اجتماعی با روش های ممکن نیاز به تغییر و اصلاح پی در پی روابط با مدیران آن حرفه و دیگر افراد دارد. افراد غیر حرفه ای در پذیرش امکانات حرفه و کار با نرم افزار حسابداری دچار مشکل هستند و کارورزان بدون در نظر گرفتن این مشکل سیستم حسابداری به مدیران خدمات ارائه می دهند. با مطالعه کتاب فلسفه حسابرسی می توانید مشکل مذکور ادامه مطلب …

کتاب مدیریت مالی 2 | آرین سیستم

دانلود کتاب مدیریت مالی ۲ پیشرفته pdf + جزوه free

با توجه به تغییر در نوع کسب و کار و افزایش ارتباطات اقتصادی در سطح بین المللی ، آشنایی با نظام اقتصادی و مالی جهانی و روش های مختلف سرمایه گذاری و ابزارهای نرم افزار حسابداری ، با مطالعه کتاب مدیریت مالی ۲ از اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی با  روش های سیستم حسابداری باعث کسب جایگاه بهتر و موفقیت در رقابت با سازمان های دیگر در سطح جهانی خواهد شد. ادامه مطلب …

کاربرد ریاضی در حسابداری | آرین سیستم

دانلود کتاب کاربرد ریاضی در حسابداری pdf + جزوه

۳۸۰ سال پیش شاید کسی فکر نمی کرد در اینده لگاریتمی که در رابطه با نیاز محاسبات علمی کشف شد ، کاربرد وسیعی پیدا کند. همواره در مدیریت کاربرد ریاضی در حسابداری استفاده از روش های کمی و ریاضیات مطرح بوده است. با گسترش و رشد این روش ها و در طول سالیان استفاده از کاربرد ریاضی در مدیریت و همچنین در علوم مالی ، نرم افزار حسابداری نیز با این روش ها و کاربردها در تعامل بوده است ادامه مطلب …

کتاب حسابداری میانه 2 | آرین سیستم

دانلود کتاب حسابداری میانه ۲ pdf + جزوه پیام نور

یکی از دروس مهم و تخصصی که در دوره کارشناسی حسابداری تدریس می شود ، کتاب حسابداری میانه ۲ است. مطالعه دانلود کتاب میانه ۲ جمشید اسکندری و جزوه میانه ۲ به ویژه برای ورود به حرفه و  کار با نرم افزار حسابداری و آشنایی با شرکت سهامی بسیار اهمیت دارد. ادامه مطلب …

فرمول انحراف معیار | آرین سیستم

فرمول انحراف معیار +نمونه سوال امار | دانلود جزوه آمار و احتمالات

آمار به مجموعه ای از روش ها ، مفاهیم و قواعدی گفته می شود که برای جمع آوری و دسته بندی اطلاعات مختلف علمی و پژوهشی و فرمول انحراف معیار به کار می رود. با توجه به اهمیت آمار و کاربرد آن در بسیاری از علوم و نرم افزار حسابداری، فراگیری و آموزش آمار و احتمالات برای بسیاری از رشته های دانشگاهی مانند مهندسی ، مدیریت و سیستم حسابداری ضروری است. ادامه مطلب …

کتاب مبانی سازمان و مدیریت | آرین سیستم

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت pdf + جزوه سوال

سازمان مجموعه ای متشکل از تعدادی اعضا است که در محیطی از قبل تعیین شده و با اهدافی خاص و مشخص تشکیل می شود. رسیدن سازمان به این اهداف نیازمند مدیریت سازمانی کارامد و موثری است که نیازهای سازمان را بشناسد و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کند که در کتاب مبانی سازمان و مدیریت بیان شده استو استفاده از نرم افزار منابع انسانی شما را در این کار یاری می کند. ادامه مطلب …

کتاب رفتار سازمانی | آرین سیستم

دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز pdf + ترجمه free

از گذشته تا امروز توجه به نیروی انسانی در سازمان های مختلف و کار با نرم افزار منابع انسانی ، همواره مورد توجه واحد مدیریت سازمان بوده است. این توجه و اهمیت هر روز در حال افزایش است به طوری که در کتاب رفتار سازمانی مطرح شده و امروزه نیروهای انسانی مشتری اول سازمان محسوب می شوند. ادامه مطلب …

کتاب حقوق تجارت 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب حقوق تجارت ۱ pdf + جزوه آموزش تصویری

تجارت مجموعه فرایندها و قوانینی است که که بر روابط بازرگانان و فعالیت های کسب و کار در سازمان های مختلف تاثیر می گذارد و در کتاب کتاب حقوق تجارت ۱ به این موارد اشاره شده است. حقوق مدنی بر روی روابط تمام افراد در جامعه تاثیر می گذارد ادامه مطلب …

کتاب اقتصاد خرد 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب اقتصاد خرد ۱ pdf + جزوه آموزش تصویری

اقتصادخرد ، شاخه ای از علم اقتصاد می باشد. در کتاب اقتصاد خرد ۱ به خوبی به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد ، رفتار مصرف کننده و تجزیه و تحلیل بازار بر اساس مدل ریاضی می پردازد و با استفاده از نرم افزار حسابداری کار آسانتر پیش می رود. چگونگی رفتار و انتخاب انسان ها در سطح واحدهای اقتصادی و کار با سیستم حسابداری ، یکی از مباحث اولیه در تعریف اقتصاد خرد می باشد. ادامه مطلب …

کتاب حسابرسی سیستم های کامپیوتری | آرین سیستم

دانلود کتاب حسابرسی سیستم های کامپیوتری pdf + جزوه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات باعث ایجاد تغییرات بسیار در سازمان ها شده است. با وارد شدن این فناوری های جدید نرم افزار حسابداری به کسب و کار ، پیشرفت بسیار زیادی در حسابرسی فناوری اطلاعات ایجاد شده است. پیشرفت هایی که در زمینه IT ایجاد شده است باعث استفاده سازمان ها از ابزار جدیدی مانند بانک های اطلاعاتی و مطالعه کتاب حسابرسی سیستم های کامپیوتری شده است. ادامه مطلب …