دانلود نشریه های سازمان حسابرسی | آرین سیستم

دانلود نشریه های سازمان حسابرسی + ۱۰۱,۱۲۸,۱۶۶,۹۴,۹۰ | نشریه حسابرسی

 از پیش شرط های بنیادی برای جلب اطمینان اعتباردهندگان و سرمایه گذاران در جهت فعالیت های مالی و اقتصادی ، تهیه و ارائه اطلاعاتی موثر در نرم افزار حسابداری در جهت تصمیم گیری های اقتصادی سودمند است. ادامه مطلب …

استاندارد حسابداری شماره 1 | آرین سیستم

استاندارد حسابداری شماره ۱ pdf استاندارد شماره ۹

استانداردهای حسابداری بر طبق تئوری های گزارش مالی تنظیم شده اند. این تئوری ها توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ می شوند و به مجموعه استانداردها ضمیمه می گردند. حوزه استفاده از استانداردهای حسابداری صورت های مالی است که برای ارائه اطلاعات درباره کارکرد مالی بخش ها برای تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود. در این مقاله به بیان استاندارد حسابداری شماره ۱ و ادامه مطلب …

کتاب فلسفه حسابرسی | آرین سیستم

دانلود کتاب فلسفه حسابرسی pdf + جزوه حساس یگانه

حرفه و شغل و تغییرات پی در پی محیط اجتماعی با روش های ممکن نیاز به تغییر و اصلاح پی در پی روابط با مدیران آن حرفه و دیگر افراد دارد. افراد غیر حرفه ای در پذیرش امکانات حرفه و کار با نرم افزار حسابداری دچار مشکل هستند و کارورزان بدون در نظر گرفتن این مشکل سیستم حسابداری به مدیران خدمات ارائه می دهند. با مطالعه کتاب فلسفه حسابرسی می توانید مشکل مذکور ادامه مطلب …

کتاب مدیریت مالی 2 | آرین سیستم

دانلود کتاب مدیریت مالی ۲ پیشرفته pdf + جزوه free

با توجه به تغییر در نوع کسب و کار و افزایش ارتباطات اقتصادی در سطح بین المللی ، آشنایی با نظام اقتصادی و مالی جهانی و روش های مختلف سرمایه گذاری و ابزارهای نرم افزار حسابداری ، با مطالعه کتاب مدیریت مالی ۲ از اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی با  روش های سیستم حسابداری باعث کسب جایگاه بهتر و موفقیت در رقابت با سازمان های دیگر در سطح جهانی خواهد شد. ادامه مطلب …

دانلود کتاب مالیه عمومی | آرین سیستم

دانلود کتاب مالیه عمومی pdf + جزوه نمونه سوالات | دهکده حسابداران

 امروزه یکی از مسائلی که در کشورهای مختلف توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه توجه افراد و اقتصاد دانان را به خود مشغول ساخته است ، بحث مالیه عمومی است. ادامه مطلب …

کاربرد ریاضی در حسابداری | آرین سیستم

دانلود کتاب کاربرد ریاضی در حسابداری pdf + جزوه

۳۸۰ سال پیش شاید کسی فکر نمی کرد در اینده لگاریتمی که در رابطه با نیاز محاسبات علمی کشف شد ، کاربرد وسیعی پیدا کند. همواره در مدیریت کاربرد ریاضی در حسابداری استفاده از روش های کمی و ریاضیات مطرح بوده است. با گسترش و رشد این روش ها و در طول سالیان استفاده از کاربرد ریاضی در مدیریت و همچنین در علوم مالی ، نرم افزار حسابداری نیز با این روش ها و کاربردها در تعامل بوده است ادامه مطلب …

کتاب مبانی سازمان و مدیریت | آرین سیستم

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت pdf + جزوه سوال

سازمان مجموعه ای متشکل از تعدادی اعضا است که در محیطی از قبل تعیین شده و با اهدافی خاص و مشخص تشکیل می شود. رسیدن سازمان به این اهداف نیازمند مدیریت سازمانی کارامد و موثری است که نیازهای سازمان را بشناسد و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کند که در کتاب مبانی سازمان و مدیریت بیان شده استو استفاده از نرم افزار منابع انسانی شما را در این کار یاری می کند. ادامه مطلب …

کتاب رفتار سازمانی | آرین سیستم

دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز pdf + ترجمه free

از گذشته تا امروز توجه به نیروی انسانی در سازمان های مختلف و کار با نرم افزار منابع انسانی ، همواره مورد توجه واحد مدیریت سازمان بوده است. این توجه و اهمیت هر روز در حال افزایش است به طوری که در کتاب رفتار سازمانی مطرح شده و امروزه نیروهای انسانی مشتری اول سازمان محسوب می شوند. ادامه مطلب …

مقاله فارسی حسابداری | آرین سیستم

دانلود رایگان مقاله فارسی حسابداری + مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

در مقاله های قبلی در مورد نرم افزار حسابداری  و اهمیت آن در پیشرفت سیستم حسابداری شرکت ها مطالبی رو خدمت شما ارئه کردیم. در ادامه مطالب مهم در حوزه برنامه حسابداری ، باید به این نکته اشاره کرد تحقیقی که یک محقق برای نوشتن مقاله فارسی حسابداری انجام می دهد از اهمیت زیادی برخوردار است. دانلود رایگان مقاله فارسی که از کار محقق منتشر می شود باید همه استانداردهای مقاله های isi در آن رعایت و به شکل منطقی و قابل قبولی تنظیم شود. ادامه مطلب …

کتاب حقوق تجارت 1 | آرین سیستم

دانلود کتاب حقوق تجارت ۱ pdf + جزوه آموزش تصویری

تجارت مجموعه فرایندها و قوانینی است که که بر روابط بازرگانان و فعالیت های کسب و کار در سازمان های مختلف تاثیر می گذارد و در کتاب کتاب حقوق تجارت ۱ به این موارد اشاره شده است. حقوق مدنی بر روی روابط تمام افراد در جامعه تاثیر می گذارد ادامه مطلب …