نرخ مالیات تکلیفی | آرین سیستم

مالیات تکلیفی چیست + نرخ مالیات تکلیفی اجاره | مالیات تکلیفی سال ۹۵

مالیات بخشی از دارایی و درامد افراد جامعه است که برای پرداخت هزینه های عمومی ، با هدف اجرای سیاست مالی و تعیین نرخ مالیات تکلیفی برای تامین منافع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، بر اساس قانون مالیات بر عایدات و توسط واحدهای اجرایی در دولت ، دریافت می شود. ادامه مطلب …

کتاب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم | آرین سیستم

کتاب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم + ماده ۱۶۹,۱۳۱,۵۷,۱۸۱,۱۰۳ | TAX

 یکی از ابزارهای مهم در سیاست های اقتصادی کشورهای رو به توسعه ، اظهارنامه مالیاتی می باشد که تغییر نرخ مالیات موجب تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. ادامه مطلب …

آموزش مالیات بر ارزش افزوده + معاملات خرید و فروش فصلی | آرین سیستم

آموزش مالیات بر ارزش افزوده + معاملات خرید و فروش فصلی | www.evat.ir

مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها محسوب می شود. تداوم در دریافت مالیات توسط دولت باعث بهبود برنامه ریزی در امور مختلف کشور خواهد شد. ادامه مطلب …

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل | آرین سیستم

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل انفرادی + نحوه محاسبه | مالیات مشاغل

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل پس از کسر معافیت های مقرر در قانون آن باید پرداخت شود. تمامی افرادی که به صورت شخص حقیقی از درآمد بدست آمده از اشتغال به شغل های آزاد به صورت انفرادی یا با مشارکت مدنی کار می کنند ادامه مطلب …

مالیات بر ارث | آرین سیستم

مالیات بر ارث + مراحل انحصار وراثت | مالیات بر ارث چند درصد است

مالیات بر ارث در سال گذشته توسط قانون “اصلاح قانون مالیات های مستقیم” به تصویب مجلس درآمده است. متن این قانون حاوی احکامی دشوار و طولانی است به طوریکه تغییر و تحولاتی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است. ادامه مطلب …

اظهارنامه مالیاتی ۹۵ خودرو | آرین سیستم

راهنمای اظهارنامه مالیاتی ۹۵ وسایل نقلیه خودرو وانت بار تاکسی کامیون

اظهارنامه مالیاتی ۹۵ خودرو ، در جامعه کنونی که کشوری پرجمعیت به حساب می آید ، هر خانواده ای را ملزم به داشتن حداقل یک وسیله نقلیه برای کسب درآمد ، آسودگی یا هر دلیل دیگری کرده است و در نتیجه باعث افزایش عبور و مرور در جاده ها و آزادراهها شده است. ادامه مطلب …

اظهارنامه مالیات اجاره ملک بر درآمد | آرین سیستم

اظهارنامه مالیات اجاره ملک بر درآمد + املاک مستغلات ۹۵ | آموزش تصویری

از مهمترین بخش حقوقی هر کشور ، قوانین مالیاتی بوده و به دلیل وسعت اجرایی و تعداد زیاد مشمولین این مقررات ، آگاهی از قوانین و مقررات برای مودیان و مأمورین مجری قوانین اهمیت زیادی دارد. ادامه مطلب …

سایت مالیات بر ارزش افزوده www.evat.ir دارایی

سایت مالیات بر ارزش افزوده www.evat.ir دارایی | سامانه امور مالیاتی

یکی از منابع درآمد دولت ، دریافت مالیات از بخش های مختلف اقتصادی است. بنابراین تداوم پرداخت مالیات در سایت مالیات ارزش افزوده ، باعث برنامه ریزی و خدمات رسانی مورد نیاز کشور در زمینه های مختلف می باشد ادامه مطلب …

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۹۴ | آرین سیستم

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۹۶ + دانلود فرم pdf

اظهارنامه یک فرم خام و استاندارد مورد تأیید سازمان امور مالیاتی و به عبارت دیگر همان اظهارنامه مالیاتی است که گزارش مالی سازمان طی یک سال را ارائه می کند.
با توجه به آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که به ترتیب تا پایان ۳۱ خرداد و ۳۱ تیر است ، ادامه مطلب …