مطالب توسط manadmin

نامه نگاری اداری ، اصول نامه نگاری اداری

نامه نگاری اداری یا نامه نویسی بخش حیاتی از زندگی شغلی است. خوب نامه نوشتن می تواند اثر بخش باشد و کارایی شرکتها و سازمانها را افزایش دهد. یکی از ره های افزایش این مهارت استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان ها است. برای مهارت در ایجاد ارتباط ، نیازی به انبوهی از کلمات نیست. همه […]

شهر دیجیتالی جدیدترین پروژه درحال ساخت گوگل

گوگل در حال ساخت شهر جدید دیجیتالی است ساختن شهر دیجیتالی جدیدترین پروژه گوگل ، به نظر می‌رسد از آینده‌ای که در آن ماشین های خودران و اینترنت پرسرعت در همه جا در اختیار کاربران قرار داشته باشند، دور نیستیم. شرکت گوگل مدتی است که اینترنت پر سرعت مجانی در شهرهای مختلف به کاربران می‌دهد و […]